ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
วันที่ 10 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 แก่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) ซึ่งมี นายเอนก 
มีมงคล ผอ.สพต. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพต. อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2559 รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วย ผอ.สพต. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.) และ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้(สพต.) ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสตูล รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทะเลบัน และ (2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การเปิดจุดตรวจคนเข้าเมืองชั่วคราว การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการบริหารจัดการขยะและน้ำเสีย โดยมีผู้แทนจังหวัดสตูล ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด อุทยานแห่งชาติทะเลบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์