ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาพลังงานในอนาคต” ณ สศช.
วันที่ 26 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้บรรยายเรื่อง "การพัฒนาพลังงานในอนาคต” รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ความเห็นและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน และแนวโน้มด้านราคาของน้ำมันโลก ตลอดจนผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย และนโยบายการสนับสนุนพลังงานทางเลือกและเป้าหมายการปรับสัดส่วนโครงสร้างพลังงานของไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สศช.(NESDB Knowledge Sharing Session) โดยมี ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร สศช. อาทิ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติรองเลขาธิการฯที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้แก่ นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ และนายมนตรี บุญพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ สศช. เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์