ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
วันที่ 3 ม.ค. 2567 (จำนวนผู้เข้าชม  18)
วันนี้ (3 มกราคม 2567) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต  ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และคณะสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ณ บริเวณลานอาคารสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและการทำงานในปีใหม่ 2567 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
ในโอกาสนี้ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้อำนวยพรให้กับประชาคม สศช. ความโดยสรุปว่า ปีใหม่ปีนี้ขอให้พวกเรามีขันติ มีความอดทน อดกลั้นให้มากขึ้น เพราะในปีที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ถ้าเรามีขันติก็จะไม่ล้ม อาจจะมีเซบ้างแต่ชีวิตต้องก้าวต่อไป การก้าวเดินเปรียบเสมือนการประกอบความเพียร เพราะสิ่งที่เราทำนั้นต้องใช้ความเพียรพยายาม เพื่อให้การงานมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลายด้วยหลักธรรมสำคัญ คือเรื่องของความเมตตา ความรัก ความปรารถนาดีที่เรามีต่อคนอื่น พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์
 
จึงขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยเกื้อกูลในศรัทธาของญาติโยม ให้นำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ประสบทั้งความสุข ความเจริญ และสำเร็จอันดีงาม บุญกุศลที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญแล้วขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมและลูกหลานให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง  สุดท้ายนี้หลวงพ่อขอกราบอาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพร ด้วยอายุ วัฒนะ สุขะ พละ ปณิธาน ธนสารสมบัติ ด้วยญาติโยม ศรัทธาสาธุชนโดยถ้วนทั่วทุกคน ๆ เทอญ 
 
พร้อมกันนี้ ประชาคม สศช. ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร อุปกรณ์รักษาพยาบาล ยารักษาโรค น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และปัจจัย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ด้อยโอกาส
 
ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / กวินนา  แสยงบาป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์