ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วันที่ 27 ธ.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  19)
วันนี้ (27 ธันวาคม 2566) นายวิโรจน์  นรารักษ์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายอาจินต์  ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นำโดย นางพิมพา  สุทินศักดิ์  ผู้อำนวยการกองกลาง ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ สศช.

ในโอกาสนี้ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการกฤษฎีกา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม และอดีตเลขาธิการ สศช. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทั้ง 2 หน่วยงาน ตลอดจนการนำเสนอผลงานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี  2567 

จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สศช. ณ ห้องสมุดสุริยานุวัตร รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และชีวประวัติและผลงานของพระยาสุริยานุวัตร ผู้เขียนหนังสือ "ทรัพยศาสตร์” ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของไทยด้วย

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / กวินนา  แสยงบาป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์