ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัด KM เรื่อง "การจัดทำบัญชีประชาชาติ ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 (System of National Accounts 2008: SNA 2008)” 
วันที่ 6 ก.ค. 2566 (จำนวนผู้เข้าชม  78)
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองบัญชีประชาชาติ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง "การจัดทำบัญชีประชาชาติ ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 (System of National Accounts 2008: SNA 2008)” โดย นางสาวณัฐสุดา  เพชรหนุน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ ได้ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองบัญชีประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบัญชีประชาชาติตามมาตรฐานสากลระบบ ค.ศ. 2008 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์