ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชันซูม” ครั้งที่ 2
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  65)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้งานแอปพลิเคชันซูม (Zoom Meeting)” ครั้งที่ 2 แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting 

นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วุฒิอาสาฯ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเตรียมความพร้อมการใช้แอปพลิเคชันซูมแก่วุฒิอาสาฯ เพื่อเข้าร่วมงานประชุม 20 ปี ธนาคารสมอง ซึ่งเป็นงานสำคัญที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนสิงหาคม ศกนี้ ตลอดจนเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : depa) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวภัทรพร  เย็นบุตร หัวหน้างานนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นายวรโชติ  โพธาราม นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และนางสาวกาญจนา  สุภาพงษ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวุฒิอาสาฯ จำนวนประมาณ 120 ท่าน จาก 20 จังหวัดเข้าร่วมอบรม ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์  ยโสธร เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ระยอง จันทบุรี สระบุรี ชัยนาท สระแก้ว นราธิวาส พัทลุง สงขลา ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ วุฒิอาสาฯ ต่างให้ความสนใจในการเข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง และยังประสงค์จะเรียนรู้ทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชันซูมต่อไปด้วย

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์