ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  86)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายมุน ซึง-ฮย็อน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยคนใหม่ ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. กล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 

เลขาธิการ สศช. และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคของไทย เน้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเด็นอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานของไทย ในการนี้ เลขาธิการ สศช. สนับสนุนให้นักลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้ามาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 4 แนวระเบียง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน ในโอกาสเดียวกันนี้ โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่าง สศช. กับคณะกรรมการประธานาธิบดีว่าด้วยการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลแห่งเกาหลีใต้ (The Presidential Committee for Balanced National Development: PCBND) ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องแนวคิดการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ การวางแผนและการพัฒนาพื้นที่เมือง และการเชื่อมโยงพื้นที่เมืองและพื้นที่ห่างไกล และคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สศช. และ PCBND ว่าด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลร่วมกัน ในอนาคตอันใกล้นี้

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์