ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 6 พ.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  7)
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565 โดยอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นข้อเสนอแนะแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 รวมทั้งพิจารณาสมมติฐานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ โดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการมาประกอบการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ซึ่ง สศช. จะประกาศต่อสาธารณชนในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์