ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
วันที่ 30 มิ.ย. 2564
วันนี้ (30 มิถุนายน 2564)  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดย นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. และ นายอาจินต์  ฉัตรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ ในการมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) โดยมี นายสมพร  มีหาดทราย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นางวรนุช  นุ่มน้อย  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ นายอภิชิต  สุวรรณเครือ ประธานชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เป็นผู้รับมอบ 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน 35,400 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 245 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 15 ลัง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน จำนวน 245 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อนหน้านี้ สศช. ได้จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข” ของ สศช. เพื่อแบ่งปันและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่อยู่บริเวณโดยรอบสำนักงานและที่สัญจรไปมา เมื่อครั้งโควิด-19 ระบาดในระลอกแรกเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์