ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
วันที่ 21 พ.ค. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  27)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2564 อันเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี โดยกิจกรรมที่ สศช. ดำเนินการตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลือง-ขาวบริเวณหน้าสำนักงานฯ และห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สศช.

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ สศช. รวมถึงเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียของ สศช. ได้แก่ Facebook สภาพัฒน์, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ร่วมปฏิรูปประเทศ และสร้างไทยไปด้วยกัน 

ข่าว-ภาพ : จักรพงศ์ สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์