ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2564
 
ที่
ปีปฏิทิน
ปี 2564 ปี 2563
Q2 มิ.ย.. พ.ค. เม.ย. Q1 ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ( %)
7.5 - - - -2.6 -6.1 -4.2 -6.4 -12.1 -2.1
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
- - - - - 225,846 - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
67,761 23,555 22,925 21,280 64,004 226,984 58,176 58,127 49,750 60,931
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
36.2 46.1 44.4 19.9 5.0 -6.5 -1.4 -7.9 -17.8 1.5
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
9,713 3,906 3,378 2,429 7,389 40,856 8,698 14,121 8,814 9,222
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อนุกรมใหม่
-4.2 - - - -2.5 3.5 -0.5 5.8 1.1 7.4
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
2.4 1.2 2.4 3.4 -0.5 -0.8 -0.4 -0.7 -2.7 0.4
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75
9
อัตราแลกเปลี่ยน
31.4 31.4 31.3 31.3 30.3 31.3 30.6 31.3 31.9 31.3
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,587.8 1,587.8 1,593.6 1,583.1 1,587.2 1,449.4 1,449.4 1,237.0 1,339.0 1,125.8
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
8,825.1 8,825.1 8,696.1 8,593.8 8,472.2 8,136.1 8,136.1 7,848.2 7,433.1 7,018.7
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (%)
56.1 56.1 55.4 54.9 54.3 51.8 51.8 49.4 45.8 41.7

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์