ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
อดีตปลัด พม. รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมองจากเลขาธิการ สศช.
วันที่ 15 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ประธานมูลนิธิพัฒนาไท อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมอง จาก นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายหลังจากเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา  

อดีตปลัดกระทรวงฯ ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีจิตอาสามาร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา "วุฒิอาสาธนาคารสมองกว่า 5,000 ท่าน ได้อุทิศแรงกายแรงใจ นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 ทั้งนี้ ผู้เกษียณอายุราชการ ภาคเอกชน ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่สนใจร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง หรือองค์กรใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ สามารถติดได้ที่ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0 2280 4085 ต่อ 3507, 3512 – 13 หรือ email : brainbank@nesdc.go.th

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์