ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมอง
วันที่ 6 ต.ค. 2563
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมอง จาก นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายหลังจากที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา 

อดีตเลขาธิการฯ ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีจิตอาสามาร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา "วุฒิอาสาธนาคารสมอง” กว่า 5,000 ท่าน ได้อุทิศแรงกายแรงใจ นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

ทั้งนี้ ผู้เกษียณอายุราชการ ภาคเอกชน ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ที่สนใจร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง หรือองค์กรใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากวุฒิอาสาฯ สามารถติดได้ที่ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0 2280 4085 ต่อ 3507, 3512 – 13 หรือ email : brainbank@nesdc.go.th

ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์