ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 ก.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  9)
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้นำคณะผู้บริหาร สศช. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยถวายแจกันดอกไม้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีผู้บริหารมาร่วมพิธีดังกล่าว ได้แก่ นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ นายวิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการฯ นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ รองเลขาธิการฯ นางธิดา  พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางสาวสุนทราลักษณ์  เพ็ชรกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม และนางสาวนิตยา  อารีบุญชู ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี

และในช่วงเย็น นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ด้วยความจงรักภักดียิ่ง  

ข่าว : วันทนีย์ สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี / ปราณี ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์