เรื่องเด่น
การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 

วิดีโอ การแถลงข่าว

  การแถลงข่าวความก้าวหน้าของโครงการเงินกู้
 
   
  เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบายแนวทางการใช้เงินในส่วนการฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท
 
   
  ชี้แจงกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
 
     
  การแถลงข่าว ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  ตอนที่ 1
 
     
  ตอนที่ 2
 
   

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์