ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ตารางสถิติ GDP ประจำปี
รายงานภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศ ปี 2563
 
ที่
ปีปฏิทิน
ปี 2563 ปี 2562
ทั้งปี Q4 ธ.ค. พ.ย. ต.ค. Q3 Q2 Q1 ทั้งปี Q4 Q3 Q2 Q1
1
อัตราการขยายตัวของ GDP อนุกรมใหม่ ( %)
-6.1 -4.2 - - - -6.4 -12.1 -2.1 2.3 1.3 2.7 2.4 2.8
2
รายได้ต่อหัว (บาท/คน)
225,914 - - - - - - - 243,787 - - - -
3
มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ สรอ.)
226,716 58,095 19,921 18,892 19,282 57,990 49,820 60,811 242,701 58,977 63,144 60,556 60,024
4
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก (%)
-6.6 -1.5 4.6 -3.1 -5.6 -8.2 -17.7 1.3 -3.3 -5.2 -0.3 -4.2 -3.7
5
ดุลการค้า (ล้านเหรียญ สรอ.)
39,820 8,231 2,834 1,903 3,494 13,570 8,918 9,101 26,725 5,969 8,055 6,047 6,653
6
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP อนุกรมใหม่
3.3 -0.8 - - - 5.3 1.2 7.3 7.0 8.1 7.9 3.2 8.6
7
อัตราเงินเฟ้อ (%)
-0.8 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.7 -2.7 0.4 0.7 0.4 0.6 1.1 0.7
8
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%)
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 1.25 1.25 1.50 1.75 1.75
9
อัตราแลกเปลี่ยน
31.3 30.6 30.1 30.5 31.3 31.3 31.9 31.3 31.0 30.3 30.7 31.6 31.6
10
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย
1,449.4 1,449.4 1,449.4 1,408.3 1,195.0 1,237.0 1,339.0 1,125.8 1,579.8 1,579.8 1,637.2 1,730.3 1,638.7
11
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นงวด (พันล้านบาท)
8,136.1 8,136.1 8,136.1 7,925.4 7,829.2 7,848.2 7,433.1 7,018.7 6,953.9 6,953.9 6,901.8 6,883.2 6,908.7
12
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (%)
52.1 52.1 52.1 50.5 49.5 49.3 45.8 41.7 41.2 41.2 41.1 41.3 41.8

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์