สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
วันที่ 1 เม.ย. 2564

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2524
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2525
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2526
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2527
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2528
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2529
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2530
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2531
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2532
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2533
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2534
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2536
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2538
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2539
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2540
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2541
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2542
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2543
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2544
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2545
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2546
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2547
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2548
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2549
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2550
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2555
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2556
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2557
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2558
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2559
พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2560
พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561
พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2563
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์