no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ประกาศผลการประกวดภาพวาด  ประเทศไทยในฝัน

(15 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน

(13 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช.

(11 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สายงานเศรษฐกิจ สศช. ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี 2559

(7 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

(6 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(4 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหาร สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพเกาะทั่วประเทศ ฉบับสมบูรณ์

(4 ก.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔

(28 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องการลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

(28 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สานสัมพันธ์ 3 สภา กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(27 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. บรรยายทิศทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง

(27 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความคิดกำหนดเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(26 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จับมือ TDRI ระดมความคิดจัดทำบัญชีเมทริกซ์สังคม

(24 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ติดตามนายกรัฐมนตรีไปประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง

(24 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม อดีตกรรมการบริหาร สศช.

(22 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องแผนฯ 12

(21 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จับมือภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(21 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม ในเวทีการประชุม  ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน ครั้งที่ 2

(18 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. เร่งจัดทำบัญชีเมตริกซ์สังคม

(17 มิ.ย. 2559)
not insert alt on tag images

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 

(17 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!