no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมหารือขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

(17 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559

(15 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ประจำปี 2559  

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดทำโครงการศึกษายกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าสู่ชายแดน

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

อดีตเลขาธิการ สศช. เข้าชมนิทรรศการภาพวาด ณ สศช.

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา  แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนฯ 12

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการแผนงาน/โครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หารือแผนงานด้านผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ EEC

(12 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

(11 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ทูตเศรษฐกิจญี่ปุ่นหารือแนวทางพัฒนา EEC กับเลขาธิการ สศช. 

(11 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ

(10 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแผนการพัฒนาเมืองพัทยา ภายใต้โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(8 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

นักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาดรางวัลที่ 1 พร้อมครอบครัว เข้าชมนิทรรศการภาพวาด ณ สศช.

(4 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช.พิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช

(3 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดนิทรรศการภาพวาด  ประเทศไทยในฝัน ให้ประชาชนเข้าชมได้ถึง 31 สิงหาคม 2559

(3 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. พิจารณารายงานการศึกษา โครงการติดตามประเมินการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(3 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

พลตรี วีรชน  สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาด  ประเทศไทยในฝัน ซึ่งจัดถึง 31 ส.ค. นี้

(2 ส.ค. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. บันทึกเทปรายการ  The Insider ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฯ 12

(2 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!