logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มิ.ย. 2564)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564

(31 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างโครงการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2564)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITH) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(28 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 พ.ค. 2564)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(18 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จัดซื้อใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ อุปกรณ์ และจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(14 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างผลิตสื่อประเภทบทความ พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างการตระหนักรู้ในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 พ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!