logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 24 เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ค. 2564)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

(30 มิ.ย. 2564)

จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 11 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(29 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(28 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร

(24 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มิ.ย. 2564)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(21 มิ.ย. 2564)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์ Call Manager สำหรับบริหารจัดการใช้งานระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(21 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 มิ.ย. 2564)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน ๑ ชุด

(18 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม ครม. คู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของโครงการภายใต้แผนงานฯ 

(17 มิ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!