no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ประชุมพิจารณารายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล

(29 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ผลสำรวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF ในปี 2016 – 2017 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านเศรษฐกิจมหภาคดีขึ้น 14 อันดับ และด้านนวัตกรรมดีขึ้น 3 อันดับ

(28 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

จดหมายชี้แจงบทบรรณาธิการ  NESDB survey reeks of ultra-nationalism 

(28 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

การติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในระดับชาติ

(28 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ประชาคม สศช. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาผู้เกษียณฯ  ด้วยรักและผูกพัน อย่างคับคั่ง 

(26 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 80 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(25 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)

(23 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมในช่วงแผนฯ 12

(20 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิเคอิ ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

(20 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กรอ.ส่วนกลาง และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

(17 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

(16 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ชาวชุมชนและเอกชนย่านสะพานขาวร่วมระดมความเห็น เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

(16 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(15 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

ประชุม คกก.กำกับการดำเนินโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ 

(15 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. จัดสัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2559

(13 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา   ไทย ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน

(12 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Matichon Weekend เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ

(10 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่างไทยและเมียนมา ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(9 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

(8 ก.ย. 2559)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ  ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันของไทย

(7 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!