logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ส.ค. 2564)

จ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารสุริยานุวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ส.ค. 2564)

จ้างจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD ผ่านระบบประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ  The Concluding Event of the OECD Thailand Country Prog

(30 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ และจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

(30 ส.ค. 2564)

ประกาศ สพต. ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

(27 ส.ค. 2564)

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแผ่นกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ส.ค. 2564)

ประกาศ สพน. ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคอมพิวเตอร์) สำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ส.ค. 2564)

จ้างผลิตวีดิทัศน์สำหรับใช้ในการประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุคอมพิวเตอร์) สำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประขาสัมพันธ์สำหรับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบระชุมทางไกลภายใต้หัวข้อ ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน

(23 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (กทว.)

(23 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแผ่นกันสาด อาคาร 2 

(23 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ส.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนหลอดไฟในลิฟต์โดยสาร ของอาคารจอดรถยนต์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ส.ค. 2564)

จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาบริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ส.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!