logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2564)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (กปผ.)

(14 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  เช่าห้องประชุม โปรเจคเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ในยุคหลัง Covid-19

(14 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน ๒ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ย. 2564)

จ้างทำโล่เชิดชูเกียรติสำหรับใช้ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ย. 2564)

จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  9 ย่าง สู่ความยั่งยืน ภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ย. 2564)

จ้างผลิตสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลางการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ 2565

(10 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลางการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

(10 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของ สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2565

(9 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาบ่อเกรอะ สพก.

(9 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน สพก.

(9 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. จำนวน 13 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565

(8 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ย. 2564)

ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(8 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!