logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กพข.)

(11 ส.ค. 2563)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร 5 และอาคาร 6 

(10 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5

(10 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ส.ค. 2563)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันดอกไม้ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างผลิตเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงด้านหลังห้องอาหาร สศช. และจัดทำที่พักรวมมูลฝอยของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อ/จ้างในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(6 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเติมน้ำยาถังดับเพลิงของสำนักงานฯ 

(6 ส.ค. 2563)

ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร 5 และอาคาร 6

(6 ส.ค. 2563)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร 5 และอาคาร 6

(6 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ส.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฯ ของ สพต.

(5 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!