logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Tablet จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 72 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ รวมพลังวุฒิอาสา สุรินทร์

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ สำหรับการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคกลางตอนล่าง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศ สพต. ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ กำแพงเพชร

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างตกแต่งสถานที่ และเช่าห้องประชุม ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และการเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาเ

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สพน. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สพอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด อาคาร สพอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565

(27 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ปฏิบัติราชการในพื้นที่เชียงใหม่ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!