logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (ฝกค.)

(30 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

(30 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หน้งสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 12564

(29 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

(28 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 เม.ย. 2564)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.2564 - มี.ค. 2564)

(28 เม.ย. 2564)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(27 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 10 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(26 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทาสีภายนอกอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2564)

ประกาศ สพอ. เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2(ม.ค.2564 - มี.ค. 2564)

(26 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทาสีภายนอกอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอซมประตูเหล็กม่้วนระบบไฟฟ้า อาคาร 4 ชั้น 1 (ฝบป.) 

(21 เม.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!