logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กบป.)  

(18 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ย. 2564)

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(18 พ.ย. 2564)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

(18 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (VIP) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ (นางสาวตรีสุคนธ์ พงศ์สุวากร)

(15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ (นางสาวอรณัฐ  อัศวเลิศศักดิ์)

(15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ (นายพิชิต ฉายศิริกุล)

(15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้นเดียว ขนาด 51 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลา สำหรับกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประปา เพื่อแก้ไขและต่อเติมท่อระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 พ.ย. 2564)

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

(12 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 พ.ย. 2564)

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3-2564

(3 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ย. 2564)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

(2 พ.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ย. 2564)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย

(1 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!