no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้น 7 ประเด็น มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

(19 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประชุมนัดแรก

(18 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ 

(18 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประชุมนัดแรก

(17 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(16 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. จัดบรรยาย  Design Thinking เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 

(11 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

เลขาธิการฯ บรรยายเรื่อง  ทิศทางและความท้าทายของการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย 4.0

(10 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

บอร์ด สศช. ชุดใหม่ ประชุมนัดแรก

(10 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. สร้างความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ ฉบับที่ 3 เพื่อประสิทธิภาพการแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

(6 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปสังคมเน้นปรับระบบการออมและการลงทุนทางสังคมเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

(4 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 81 ปี วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(3 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ผลประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ 

(3 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ตั้งเป้าปฏิรูปสื่อสารมวลชนสู่ดุลยภาพแห่งเสรีภาพบนพื้นฐานจริยธรรมและการกำกับดูแลบนพื้นฐานประชาธิปไตย

(2 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

IMF หารือ สศช. ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย

(2 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลียหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

(2 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

(30 ก.ย. 2560)
not insert alt on tag images

พระยาสุริยานุวัตร รัฐบุรุษ 5 แผ่นดิน นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย

(29 ก.ย. 2560)
not insert alt on tag images

บ้านสุริยานุวัตร จากบ้านของนักเศรษฐศาสตร์ไทยคนแรก สู่อาคารสำนักงานของสภาพัฒน์

(29 ก.ย. 2560)
not insert alt on tag images

สายงานเศรษฐกิจ สศช. จัดสัมมนา  เจาะลึกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยตาราง I-O

(29 ก.ย. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. จัดพิธีเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

(29 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!