no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นปฏิรูปพลังงาน ครั้งที่ 3

(15 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทยจากประชาชนภาคเหนือ  12 ธันวาคม ศกนี้ เป็นเวทีสุดท้าย

(12 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

รับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปสถาบันการวางแผนด้านเศรษฐกิจ

(12 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

การจัดทำนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและการช่วยเหลือคนจนใช้เครื่องมือหลายอย่างประกอบกัน

(12 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมแถลงรายงานการศึกษาของธนาคารโลก ระบุไทยเริ่มหลุดพ้นจากความยากจนและก้าวสู่ความมั่งคั่ง

(12 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าวาง 6 เป้าหมาย 

(8 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. แถลงรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3 ปี 2560

(7 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปสังคมเน้นส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างฐานประเทศมั่นคงยั่งยืน  

(6 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4 ภูมิภาค รวมถึง สงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(6 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ลศช.ปรเมธี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(5 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ พร้อมขยายแบบอย่างความสำเร็จ เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว จังหวัดเชียงราย

(4 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ รับฟังความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือ

(4 ธ.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่  สังคมคุณภาพ  เวทีที่สาม 30 พฤศจิกายน ศกนี้

(30 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

ผู้แทนมิตซุยฮ่องกงหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย

(30 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

ผู้แทน S&P Global Ratings หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย

(30 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

ผู้แทน Platinum Asset Management ออสเตรเลียหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

(30 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. อบรมสายสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561

(28 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ

(27 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสังคมไทย สู่  สังคมคุณภาพ  เวทีที่สอง 24 พฤศจิกายน 2560

(27 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

ระดมความคิดเห็นปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้

(27 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!