logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนกรอบหน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม อาคาร 3 ชั้น 5 และชั้น 6 และเปลี่ยนลูกล้อเลื่อนประตูหน้าห้องกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับหมุดหมายที่ 9 และหมุดหมายที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจา

(21 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

(21 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

(21 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์

(17 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตรและเลขาธิการ สศช. เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(16 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ

(15 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 26 เดือนธันวาคม 2564

(15 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการจัดประชุมการติดตามและการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนี HAI ในระดับจังหวัด&n

(14 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล และก๊าซ NGV สำหรับการเดินทางเพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดส

(14 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำระบบสนับสนุนการประชุมสำหรับโครงการจัดระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบที่ 2 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มจังหว

(9 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ธ.ค. 2564)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(8 ธ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องแกรนิตโต้ทางเข้าอาคาร ต ชั้น 1 และหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคาร 3 ชั้น 4 (กมส.)

(7 ธ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!