no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(11 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ

(9 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

(8 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

เชิดชูเกียรติ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการฯ ได้รับยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

(5 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เห็นชอบให้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนด Roadmap การพัฒนาภาคเหนือ

(30 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมใช้ ก.ค.2561 วางกรอบทุกภาคส่วนเดินสู่เป้าหมาย ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(28 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ประชุมร่วมบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสร้างความ  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(23 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สศช.และสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ มาเลเซีย (Economic Planning Unit: EPU) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียภายใต้แผนงาน JDS

(20 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคยาเหลือใช้ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

(19 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ครม. เห็นชอบร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน

(16 มี.ค. 2561)

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงาน  อุ่นไอรัก คลายความหนาว 

(13 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560

(9 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561

(2 มี.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา 68 ปี  สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล

(28 ก.พ. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. หารือกับผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลีย 

(27 ก.พ. 2561)
not insert alt on tag images

AMRO ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช. 

(26 ก.พ. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยจำแนกตามช่วงอายุ

(21 ก.พ. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำรายงานการศึกษา  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

(21 ก.พ. 2561)
not insert alt on tag images

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน

(19 ก.พ. 2561)
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

(19 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!