logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศ สพต. ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)

(19 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟเพื่อเปลี่ยนภายในลิฟต์โดยสาร อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖&nb

(18 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(17 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ม.ค. 2565)

ประกาศ สพน. ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรพจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2564)

(14 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี พร้อมกล่องกันกระแทกสำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว/ดำ พร้อมกล่องกันกระแทกสำหรับเคลื่อนย้าย&n

(13 ม.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(13 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

(12 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ณ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการจัดประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กลุ่มนักวิชาการและส

(11 ม.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าสำหรับ อาคาร 1 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ม.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!