no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

(14 มิ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

รัฐเร่งแผนปฏิรูปประเทศ 6 กลุ่ม

(6 มิ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ พุธที่ 6 มิ.ย. 61

(4 มิ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561

(31 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ตลาดชุมชนใหม่ของชาวนางเลิ้ง

(30 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ครม. เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้ สศช. รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ ครม. ภายใน 5 มิ.ย. นี้

(23 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561

(21 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สรุปผลการประชุมหารือระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะกับ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ครั้งที่ 1/2561

(17 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. ครั้งที่ 2

(8 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2561

(4 พ.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

(30 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561

(20 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. 

(11 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระพทุธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 

(11 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยโดดเด่น แต่จำเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้าง เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพให้มากขึ้นและขจัดความไม่สมดุลของภูมิภาค ตามรายงานฉบับใหม่ของ OECD

(11 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล

(11 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(11 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ

(9 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561

(8 เม.ย. 2561)
not insert alt on tag images

เชิดชูเกียรติ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการฯ ได้รับยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

(5 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!