logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไป เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อประปาอาคาร สพก.

(9 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคราจ้างซ่อมแซมท่อประปาอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

(9 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน 

(9 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (กมส.)

(9 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสารสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(9 ก.ย. 2565)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(9 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ย. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(8 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเสนอต่อคณะองคมนตรี

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร 5 และอาคาร 6

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings ปีงบประมาณ 2566

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล IMD World Competitiveness Package 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!