logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(3 ธ.ค. 2561)

รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(30 พ.ย. 2561)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการพิเศษ

(23 พ.ย. 2561)

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)

(23 พ.ย. 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)

(16 พ.ย. 2561)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

(16 พ.ย. 2561)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

(5 พ.ย. 2561)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(1 พ.ย. 2561)

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT (CIMT)

(12 ต.ค. 2561)

Call for Applications for the Centre for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT)s Deputy Director Position, Representing Thailand

(12 ต.ค. 2561)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(9 ต.ค. 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ของการคัดเลือก และบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

(17 ก.ย. 2561)

ใบสมัครข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการสูง)

(5 ก.ย. 2561)

ใบสมัครข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สศช. (นักบริหารสูง)

(15 ส.ค. 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

(3 ส.ค. 2561)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(22 มิ.ย. 2561)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(8 มิ.ย. 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(23 พ.ค. 2561)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(19 เม.ย. 2561)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(3 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!