logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อพานพุ่มดอกไม้ สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ลิผต์โดยสาร อาคาร ๑,๒ และอาคารจอดรถยต์ 

(25 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กทว.)

(25 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(25 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

(25 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบกระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ธ.ค. 2563)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สศช. ในรูปแบบ E-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ธ.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22 ธ.ค. 2563)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!