logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(25 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ e-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูล Emerging Markets Information Service (EMIS) ปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2563 แบบปริมาณลูกโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4-2564  

(17 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.พ. 2565)

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก

(15 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.พ. 2565)

ประกาศราคากลาง ซื้อข้อมูล Emerging Markets Information Service (EMIS) ปีที่ 3

(14 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงสร้างสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์วิกฤต COVID-๑๙ เพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

(14 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(10 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธี

(8 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุม สำหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธ

(4 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการาเสนอราคาจ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

(3 ก.พ. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!