logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเวลามาตรฐาน NTP Server จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(1 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขออนุมัติจ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

(1 มิ.ย. 2565)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(31 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเสนอต่อรัฐสภา

(26 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติการจ้างแปลเอกสารรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสพอ.

(26 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติการจ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 พ.ค. 2565)

จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่6/2565

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุมสำหรับการเดินทางไปจัดประชุมและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดและ

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติการจ้างพิมพ์รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบูรณะซ่อมแซมอาคารสุริยานุวัตร โดยวิธีคัดเลือก

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!