no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(29 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

รำลึกถึง  พระยาสุริยานุวัตร รัฐบุรุษ 5 แผ่นดิน นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย

(28 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดระดมความคิดเห็น  "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี"

(28 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(27 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561

(21 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2561 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27 ก.ย. นี้ เชิญประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(20 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สถานทูตญี่ปุ่นหารือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน ณ สศช.

(18 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) อย่างยั่งยืน

(14 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมหารือ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ 20 ปี 

(13 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดระดมความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับประเทศ

(13 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ NNA เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้

(7 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

แถลงข่าวการเปิดตัวโครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียว (Launch of Integrated Green Urban Transport Plans)

(6 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

IMF ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช.  

(5 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ต้อนรับและร่วมหารือ CIMB ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย

(5 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ธนาคารพัฒนาเอเชียพบผู้บริหาร สศช. ติดตามสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทย

(5 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

นายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดง นักร้อง พิธีกร ที่ร่วมแรงร่วมใจ #สร้างไทยไปด้วยกัน

(4 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างสำนักงาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และร่วมปฏิรูปประเทศ

(3 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10

(31 ส.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2561

(31 ส.ค. 2561)
not insert alt on tag images

เลขาธิการฯ ต้อนรับผู้แทน JICA ในโอกาสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

(24 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!