no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

(9 ต.ค. 2562)
อ่าน 54 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

(8 ต.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

(8 ต.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมเรื่องการติดตามและประเมินผลด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

(1 ต.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตรครั้งที่ 2

(1 ต.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 83 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(1 ต.ค. 2562)
อ่าน 28 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ

(27 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

(25 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประกวดพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมยุทธศาสตร์ชาติ

(24 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับธนาคารโลกและยูนิเซฟเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ในอาเซียน

(24 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT

(24 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

(20 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วม "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก 

(18 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

(18 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมระดมความเห็นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 

(13 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดอบรมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

(13 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

(12 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ - ยูนิเซฟ เผยเด็ก 1 ใน 5 คน ประเทศไทยกำลังเผชิญความยากจนหลากหลายมิติ

(11 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐมิติ  

(11 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมหารือเพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์

(10 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!