no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(16 พ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

พิธีลงนามพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน

(12 พ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง 

(9 พ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมเสวนา  สภาพัฒน์โฉมใหม่เป็นอย่างไร เตรียมพร้อมดำเนินงานภายใต้โครงสร้างใหม่

(9 พ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร วัดรูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

(9 พ.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเตรียมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 

(30 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  ประธานบอร์ด สศช. คนใหม่ ประชุมนัดแรก

(26 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(23 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สนช. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

(17 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

(16 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(13 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561

(8 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ เมืองมะละกา  รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย

(2 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

(2 ต.ค. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร

(29 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

รำลึกถึง  พระยาสุริยานุวัตร รัฐบุรุษ 5 แผ่นดิน นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย

(28 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สศช. จัดระดมความคิดเห็น  "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี"

(28 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(27 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561

(21 ก.ย. 2561)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2561 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27 ก.ย. นี้ เชิญประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(20 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!