no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(3 พ.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ลงสำรวจพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

(3 พ.ค. 2562)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์ฯ

(2 พ.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 3

(26 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

(25 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

(24 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 2

(23 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2562

(11 เม.ย. 2562)
อ่าน 986 ครั้ง
not insert alt on tag images

เวทีหารือเชิงนโยบายเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กับ สศช.

(11 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(11 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

คกก.ดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับ สศช.

(11 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. แนะแนวทางส่งออกสินค้าไทยภายใต้สงครามการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

(10 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

คณะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สศช.

(9 เม.ย. 2562)
อ่าน 910 ครั้ง
not insert alt on tag images

ร่วมจัดระบบและพัฒนาข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(9 เม.ย. 2562)
not insert alt on tag images

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สศช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(29 มี.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค ครั้งแรก

(28 มี.ค. 2562)
อ่าน 1280 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ร่วมเตรียมความพร้อมสู่อนาคต รองรับประเทศไทย 4.0

(22 มี.ค. 2562)
อ่าน 1473 ครั้ง
not insert alt on tag images

รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(22 มี.ค. 2562)
อ่าน 3991 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผลการประชุมร่วม คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

(7 มี.ค. 2562)
not insert alt on tag images

คกก. ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร

(4 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!