logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

(11 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก

(11 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 1-2565

(5 พ.ค. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเวลามาตรฐาน NTP Server จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 พ.ค. 2565)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(3 พ.ค. 2565)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

(30 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร (Intercom) อาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(29 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 เม.ย. 2565)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 เม.ย. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒  (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ของ สพอ.

(27 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเว็บไซต์ออกแบบเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงรุกการประเมินและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมเพื่อต้านทุจริตใน สศช. ปีงบประมาณ 2565 

(26 เม.ย. 2565)

ประกาศราคากลาง งานจ้างบูรณะซ่อมแซมอาคารสุริยานุวัตร

(25 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อจัดการประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓             

(25 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจัดโครงการฝึกอบรม NESDC Future Team รุ่นที่ ๙ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีม ฯ

(22 เม.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!