no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพัทลุงและสงขลาฯ

(16 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมหารือวิเคราะห์ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)

(15 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัด SDGs ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

(13 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(12 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

จัดอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม แก่บุคลากร สศช.

(9 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดบรรยายหัวข้อ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ฐานสำคัญสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

(9 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

(9 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

คณะเจ้าหน้าที่ สศช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร

(9 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช.จัดอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2

(5 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สพต. ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ชายแดน

(2 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิด

(1 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

(31 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดรุ้ง ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และชุมชนวัดรุ้ง

(31 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(28 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(26 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  

(26 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช.ระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

(25 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช.จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน 

(24 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

(23 ก.ค. 2562)
not insert alt on tag images

รองเลขาธิการฯ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้

(23 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!