logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ

(17 ก.พ. 2552)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง

(11 ก.พ. 2552)

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน

(3 ก.พ. 2552)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2551 ของ สศช. จำนวน 3000 เล่ม พร้อมจัดทำ CD-ROM จำนวน 3000 แผ่น

(5 ม.ค. 2552)

สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างสศช. ส่วนกลาง กับสำนักฯ ภาค 3 สำนัก (สพน. : สพอ. : สพต.) แ

(9 ธ.ค. 2551)

ประกาศผลสอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps

(9 ธ.ค. 2551)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(8 ธ.ค. 2551)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(8 ธ.ค. 2551)

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ

(5 พ.ย. 2551)

ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ"พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัติเพื่อการพัฒนาประเทศ"

(5 พ.ย. 2551)

สอบราคาเช่าบริการวงจรสือสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps

(5 พ.ย. 2551)

สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสศช. ส่วนกลาง กับสำนักฯภาค 3 สำนัก (สพน. : สพอ. : สพต.)และส

(5 พ.ย. 2551)

ร่าง ( TOR ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )

(5 พ.ย. 2551)

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(21 ต.ค. 2551)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(21 ต.ค. 2551)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิหาคม 2551

(21 ต.ค. 2551)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(21 ต.ค. 2551)

ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพเครื่องพิมพ์ และโปรแกรมลิขสิทธิ์ปีงบประมาณ 2551

(21 ต.ค. 2551)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ"พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ"

(16 ต.ค. 2551)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(8 ต.ค. 2551)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 [215] 216 217 218 219 220 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!