logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(25 ส.ค. 2552)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 5 รายการ

(14 ส.ค. 2552)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2552

(4 ส.ค. 2552)

ภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552

(3 ก.ค. 2552)

สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี สศช. 2552

(3 ก.ค. 2552)

ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(29 มิ.ย. 2552)

สอบราคาซื้อและิติดตั้งระบบวงจรปิด (CCTV)

(29 มิ.ย. 2552)

สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ การจัดประชุมประจำปี 2552 ของ สศช.

(19 มิ.ย. 2552)

อบราคาจ้างพิมพ์วารสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช.

(19 มิ.ย. 2552)

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(10 มิ.ย. 2552)

สอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2552

(10 มิ.ย. 2552)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ปีงบประมาณ 2552

(9 มิ.ย. 2552)

ระกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(27 พ.ค. 2552)

ร่างขอบเขตของงาน , ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ การจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

(7 พ.ค. 2552)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

(23 เม.ย. 2552)

สอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจำนวน 3 เครื่อง

(23 เม.ย. 2552)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(23 เม.ย. 2552)

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(13 มี.ค. 2552)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(6 มี.ค. 2552)

ประกาศผลสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง

(6 มี.ค. 2552)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!