logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ

(7 ต.ค. 2552)

(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) งานปรับปรุงห้องผู้บริหารอาคาร 2 ชั้น 4

(7 ต.ค. 2552)

ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

(7 ต.ค. 2552)

แก้ไขรายละเอียดผ้าม่านรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามประกาศเลขที่ 38/2552

(29 ก.ย. 2552)

สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ที่ทำการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี

(29 ก.ย. 2552)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด Noebook จำนวน 31 เครื่อง

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 4 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับ สพน., สพต., สพก., และ สพท.

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสง และเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ขนาดความเร็วไ

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาจ้างทำมู่ลี่พร้อมติดตั้ง

(21 ก.ย. 2552)

สอบราคาจ้างทำผ้าม่านรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

(11 ก.ย. 2552)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ป้อมยาม ปรับปรุงพื้นที่ ยกระดับถนน ก่อสร้างถนนและ ทำทางระบายน้ำ ณ อาคารที่ทำการ สพก. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธ

(11 ก.ย. 2552)

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ

(9 ก.ย. 2552)

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครื่องฉายภาพและเครื่องเสียง (ระบบโสตทัศนูปกรณ์)สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

(7 ก.ย. 2552)

สอบราคาจ้างทำแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 รายการ

(2 ก.ย. 2552)

ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 5 รายการ

(2 ก.ย. 2552)

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 4 ชั้น 1ส่วนทิศตะวันตก เพื่อจัดทำศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบครบวงจร (One St

(2 ก.ย. 2552)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว ป้อมยาม ปรับปรุงพื้นที่ ยกระดับถนน ก่อสร้างถนน และทำทางระบายน้ำ ณ สำนักพ

(2 ก.ย. 2552)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!