logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(25 พ.ย. 2553)

ผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษของประเทศไทย (MDGs) พ.ศ. 2552

(25 พ.ย. 2553)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจัดเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ รุ่น 3.0 V 4 x 4 AT จำนวน 3 คัน

(25 พ.ย. 2553)

บอร์ดสภาพัฒน์เห็นชอบโครงการ พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบ อัตโนมัติ ระยะที่ ๒ ของ กฟภ.

(25 พ.ย. 2553)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่น 3.0 V 4x4 AT จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(25 พ.ย. 2553)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ ติดตั้งอุปกรณ์ ก๊าซ NGV ประจำส่วนกลาง และสำนัก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(25 พ.ย. 2553)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(25 พ.ย. 2553)

ร่าง (TOR) จ้างเหมาโครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการ สศช.(ครั้งที่ 2)

(25 พ.ย. 2553)

ประกาศผลประกวดราคาจ้างเหมาบริการ บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2 พ.ย. 2553)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คัน

(2 พ.ย. 2553)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ

(2 พ.ย. 2553)

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสาร เศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2553

(7 ต.ค. 2553)

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของสำนักงานฯ

(7 ต.ค. 2553)

ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ CCTV ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(7 ต.ค. 2553)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(7 ต.ค. 2553)

ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร เศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2553

(7 ต.ค. 2553)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ประจำ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2554

(7 ต.ค. 2553)

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง

(7 ต.ค. 2553)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลางและอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร จ.นนทบุรี

(7 ต.ค. 2553)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(7 ต.ค. 2553)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!