logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางเพื่อจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฯ

(22 เม.ย. 2565)

ประกาศ สพต. ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2565)

(22 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ

(21 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รอบที่ ๒ 

(21 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาภาค ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(20 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 เม.ย. 2565)

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

(20 เม.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็น ๔ ล้อ พับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประขุมของสำนักงานฯ

(19 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค. 2565)

(18 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2565)

ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเวลามาตรฐาน NTP Server จำนวน 1 ชุด

(12 เม.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการเวลามาตรฐาน NTP Server จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(12 เม.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 เม.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!