logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งจำนวน 384 ลูก และวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

(17 ม.ค. 2556)

ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ

(26 ธ.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(26 ธ.ค. 2555)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(4 ธ.ค. 2555)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

(4 ธ.ค. 2555)

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม

(4 ธ.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา บริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2556

(9 พ.ย. 2555)

ยกลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

(9 พ.ย. 2555)

ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสะงคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(9 พ.ย. 2555)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ :เครื่องฉาย LCD Projector

(9 พ.ย. 2555)

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

(3 ต.ค. 2555)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(3 ต.ค. 2555)

การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง Matrix Switcher จำนวน ๕ เครื่อง

(3 ต.ค. 2555)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(3 ต.ค. 2555)

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากอาคารสำนักงานฯ (ครั้งที่ 2)

(3 ต.ค. 2555)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

(3 ต.ค. 2555)

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากอาคาร 2 สศช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

(3 ต.ค. 2555)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(3 ต.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจร สื่อสารเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช.ส่วนกลาง กับ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก (ส

(3 ต.ค. 2555)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

(3 ต.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 [195] 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!