logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช.

(7 ส.ค. 2556)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 ก.ค. 2556)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่อง ปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 ก.ค. 2556)

เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวด ราคา ในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟ และระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั

(4 เม.ย. 2556)

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว

(4 เม.ย. 2556)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมอาคาร 5 จำนวน 5 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล

(4 เม.ย. 2556)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

(4 มี.ค. 2556)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเ

(4 มี.ค. 2556)

ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center

(26 ก.พ. 2556)

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB)ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี บริ

(26 ก.พ. 2556)

ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(26 ก.พ. 2556)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน เครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 10 เครื่อง

(21 ก.พ. 2556)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมติดตั้งจำนวน 384 ลูก และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

(21 ก.พ. 2556)

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(21 ก.พ. 2556)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556

(12 ก.พ. 2556)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2556

(17 ม.ค. 2556)

สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(17 ม.ค. 2556)

(ร่าง)ขอบเขตของงาน ( TOR)การจ้าง ปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศ ห้อง Data Center

(17 ม.ค. 2556)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี 2555 ของ สศช.

(17 ม.ค. 2556)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 ม.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!